iHometech > Projects > Web BĐS > Sàn Đầu Tư Đông Tây Land
Untitled

Sàn Đầu Tư Đông Tây Land

Công ty Cổ Phần tư vấn đầu tư BĐS Khang Thịnh tiên thân là Công ty Cổ Phần tư vấn đầu tư Đông Tây được thành lập ngày 28/04/2009, được biết đến như một trong những công ty trong lĩnh vực tư vấn chuyên nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty Cổ Phần tư vấn đầu tư BĐS Khang Thịnh không ngừng củng cố và nâng cao thương hiệu của mình bằng chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đã và đang thực hiện.

Thông tin dự án

Dự án:
Sàn Đầu Tư Đông Tây Land
Trang web:
https://dongtayland.com.vn/
Ngày bắt đầu
21/05/2016
Ngày hoàn thành:
29/05/2016
Giá:
8.000.000đ
Danh mục:
Web BĐS