iHometech > Projects > Web công ty > IRISTAM Seafood Inspectors Team
Untitled

IRISTAM Seafood Inspectors Team

Đội Kiểm tra chất lượng hải sản IRISTAM được thành lập tại Khánh Hòa, Việt Nam từ năm 2008, chuyên về kiểm tra các sản phẩm thủy sản từ Việt Nam và kinh doanh các loại sản phẩm thủy sản từ Thái Bình Dương.

Thông tin dự án

Dự án:
IRISTAM Seafood Inspectors Team
Trang web:
https://iristam-fish.com/
Ngày bắt đầu
10/10/2013
Ngày hoàn thành:
18/10/2013
Giá:
5.000.000đ
Danh mục:
Web công ty