Hosting & Domain

iHometech > Hosting & Domain

BẢNG GIÁ HOSTING

iHomeHost #1

65.000 VNĐ/tháng

Dung lượng: 1.2GB
Băng thông: 50GB
Địa chỉ Email: 10
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 1
Park/Addon Domain: Unlimited /0
SSL: Free
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

iHomeHost #2

83.000 VNĐ/tháng

Dung lượng: 2GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: 20
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 2
Park/Addon Domain: Unlimited /1
SSL: Free
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

iHomeHost #3

125.000 VNĐ/tháng

Dung lượng: 5GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: 30
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 3
Park/Addon Domain: Unlimited /2
SSL: Free
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

iHomeHost #4

160.000 VNĐ/tháng

Dung lượng: 10GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ Email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 3
Park/Addon Domain: Unlimited /3
SSL: Free
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm